Страна Доля, % Посетители
Kcell 56 7 961
TELE2 32 4 516
Билайн KZ 9 1 345
MTS 2 246
KOBACKBONE 2 243
Всего100%14311